0888 81 82 44   / 052 61 68 31   /    гр. Варна    /    ул. Радко Димитриев № 7    /    E-mail: vitadent@abv.bg

Нашият екип

  • Д-р Венелина ИлиеваД-р Венелина Илиева- дипломиран Магистър по дентална медицина към Факултета по дентална медицина- Медицински Университет- гр. София. Д-р Илиева има завършени следдипломни курсове и специализации в областта на ендодонтия, естетична дентална медицина, орална хирургия, пародонтология, имплантология и детска дентална медицина.

  • Д-р Татяна Божилова- ИлиеваД-р Татяна Божилова- Илиева- дипломиран Магистър по дентална медицина към Факултета по дентална медицина- Медицински Университет- гр. Пловдив.
    Придобита специалност по ендодонтия и среддипломни квалификационни курсове и семинари в областта на пародонтология, естетична, протетична и детска дентална медицина.