Кабинетите по дентална медицина Вита дент са оборудвани с най-съвременна техника, осигуряваща надеждно, професионално и сигурно лечение включващо:

  • металокерамични корони;
  • изцяло керамични корони;
  • временни пластмасови корони;
  • частични и цели протези;
  • фасети;
  • мостови конструкции;