Кабинетите по дентална медицина Витадент са оборудвани с най-съвременна техника, осигуряваща надеждно, професионално и сигурно лечение включващо:

  • екстракция на ретинирани зъби;
  • екстракция;
  • апикална остеотомия;
  • циркумцизия;
  • предпрометична корекция на алвеоларната кост;
  • хетисекция;