Кабинетите по дентална медицина Вита дент са оборудвани с най-съвременна техника, осигуряваща надеждно, професионално и сигурно лечение включващо:

  • редовни профилактични прегледи;
  • професионално почистване на плака и зъбен камък;
  • мотивация и обучение на пациенти за спазване на лична и орална хигиена;
  • избор на средства за орална хигиена;