Кабинетите по дентална медицина Вита дент са оборудвани с най-съвременна техника, осигуряваща надеждно, професионално и сигурно лечение включващо:

  • лечение на кариеса и неговите усложнения;
  • директни естетични реставрации;
  • обтурации/ пломби;
  • кореново лечение;